D U V A R L A R D A K İ L E R

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ

 ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ  

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ    

  ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ     

ALFABETİK SAYFA LİSTESİ  

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ 

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ 
 ORMAN YANGINLARINI 
 SÖNDÜRME SUYU 
 TEORİSİ
TEORİNN ADI:
 Orman Yangın Söndürme Suyu
 TEORİNİN UYGULAMA YERİ:
 Orman yangınlarının söndürülmesinde kullanmak  
TEORİNİN AMAÇI:  
 Ormanlarda meydana gelen yangın olaylarına
 müdahale ve kontrol altına alma süresini 
 kısaltmak  ve meydana gelebilecek zararları
 en aza  indirebilmek. Orman yangınını
 en kısa sürede  kontrol altına almak ve 
 söndürmek.  
 TEORİ HANGİ SORUNU  ÇÖZMEK İÇİN:  
 Orman yangınlar sırasında ilk müdahale ve 
 devamında insan kas gücü ve emeğinin boşa 
 gitmemesi ve müdahalede en az zamanda
 en fazla iş yapmak. En az suyla daha fazla
 alanı  kontrol altına almak. Yangına ilk
 müdahale ile birlikte durdurma, kontrol
 altına alma, söndürme ve soğutma
 çalışmalarına avantajla başlamak  
TEORİNİN ÖRNEK ALDIĞI  OLAYLAR:
 Yanan alan üstünü bir nesneyle kapatılınca yanıcı 
 alan ile yakıcı olan oksijenin irtibatının kesilmesi 
 yangının sönmesine neden olması.
 Bazı maddelerin yangına karşı
 koyması yanmaması
 Yukarıda belirtilen iki etkeni birleştirerek
 yangına müdahale etmek         
TEORİNİN İÇİN GEREKLİ 
 MALZEMELER:
Orman yangın söndürme için kullanılan su ve 
 yanmayan ve suda eriyen ve kuruduğunda bir 
 tabaka oluşturabilecek doğal maddeler kil,
 kireç v.b. karışımlar.
 TEORİNİN UYGULAMASI:
 Orman yangının söndürme sırasında bol 
 miktarda  su kullanılmaktadır. Bu su yanan alanın 
 havayla temasını kesme ve soğutarak yanıcı alanı 
 söndürmeye çalışılmaktadır.
 Yangın sırasında oluşan sıcaklık nedeniyle 
 kullanılan su buharlaşmakta bu durumda 
 kullanılan suyun bir kısmı yangın söndürme 
 işleminin dışına çıkmaktadır. Bu nedenle basınçlı 
 ve bol su kullanmak gerekmektedir.
 Kullanılan suyun içine suda erimiş ve suyun 
 buharlaşması sonucu bir tabaka gibi yüzeyi 
 kaplayan karışım bulunması halinde suyun 
 sıcaklık nedeniyle buharlaşmasında yanan zemin 
 üzerinde yanmayan bir tabaka kalacağından 
 alanın yanması engellenir ve yangınla 
 mücadelede artı puan kazanılır.  
 Yanan alan üzerinde yangını önleyecek tabaka 
 oluşturmak için suyu daha az miktarda ve basıncı 
 düşük bir şekilde kullanılabilir. Böylece az suyla 
 daha etkin bir mücadele verilir.
 Eğer iyi bir karışım bulunabilirse badana veya 
 ilaçlama yapar gibi yangınla karşılaşılan ilk 
 andan  itibaren yanan yüzey üzerine bu karışım 
 püskürtülürse yanan alanın üzeri hemen 
 yanmayan ve havayı geçirmeyen maddeyle 
 kaplanacağından yangının söndürülme işi ilk 
 karşılaşıldığından itibaren başlar. Karışımın 
 püskürtüldüğü alan tekrar yanmaz ve yanan 
 alanın üzeri yanmayan malzemeyle kaplandığında 
 havayla teması kesilir ve yanma işi biter.
 Bu yanmayan ve suda kolay eriyen madde 
 karışımını bulmak için çeşitli laboratuar deneyleri 
 yapmak gerekmektedir. 

ALFABETİK SAYFA LİSTESİ  

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ 

ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME SUYU TEORİSİ  

dememişler deme     dememişler deme    dememişler deme    dememişler deme      dememişler deme         alfabetik sayfa listesi     gruplar      belirli gün ve haftalar       okullar için    erkek      kadın      teoriler      gelecek için         Bunu da dediler      Alfabetik sayfa listesi      Konular       Ekonomi      Üretim      Teoriler      Belirli gün ve haftalar      Şiirler      Kadınlar için      Erkekler için      Bunu da dediler      Akrostiş şiirler      Yenilenebilir enerji       Elektrik üretme       
Sayfacuk   
               Ana Sayfa   
                              Alfabetik Sayfa Listesi      
  Sayfa Listesi    
Akrostiş Şiir Şiirler Sayfa Listesi     Alfabetik Sayfa Listesi     Ana Sayfa     Bayan İsimlerine Akrostiş Şiir Şiirler Sayfa Listesi     Belirli Gün ve Haftalar Sayfa Listesi     Bitkiler Sayfa Listesi     Çeşitli Akrostiş Şiir Şiirler Sayfa Listesi     Din Sayfa Listesi     Edebiyat Sayfa Listesi     Eğitim Sayfa Listesi     Ekonomi Sayfa Listesi     Elektrik Sayfa Listesi     Erkekler İçin Sayfa Listesi     Erkek İsimlerine Akrostiş Şiir Şiirler Sayfa Listesi     Gelecek İçin Sayfa Listesi     Güncel Sayfa Listesi     Hayvanlar Sayfa Listesi     İçecekler Sayfa Listesi     Kadınlar İçin Sayfa Listesi     Konular     Sağlık Sayfa Listesi     Sayfacuk     Siyaset Sayfa Listesi     Spor Sayfa Listesi     Şiir Şiirler Sayfa Listesi     Teori Teoriler Sayfa Listesi     Üretim Sayfa Listesi     Yenilenebilir Enerji Sayfa Listesi     Yerleşim Yerleri Sayfa Listesi     Yiyecekler Sayfa Listesi     Yönetim Sayfa Listesi     

Sayfacuk   

               Ana Sayfa   
                              Alfabetik Sayfa Listesi      
  Konular   
A     Akrostiş Şiir Şiirler     Bayan İsimlerine Akrostiş Şiir Şiirler     Belirli Gün ve Haftalar     Bitkiler     Çeşitli Akrostiş Şiir Şiirler     Din     Edebiyat     Eğitim     Ekonomi     Elektrik     Erkekler İçin     Erkek İsimlerine Akrostiş Şiir Şiirler     Gelecek İçin     Güncel     Hayvanlar     İçecekler     Kadınlar İçin     Listeler    Sağlık     Sayfacuk     Siyaset     Spor     Şiir Şiirler     Teori Teoriler     Üretim     Yenilebilir Enerji     Yerleşim Yerleri     Yiyecekler     Yönetim     
    
Sayfacuk   
               Ana Sayfa   
                              Alfabetik Sayfa Listesi      

Hiç yorum yok: